Schools Saving Water | Ysgol Arbed Dwr


Enter your school name here :

Let’s save Water, Energy and protect our environment

The Waterwise Schools Project is running until the end of the summer term 2015. It will help your school become more water efficient and help reduce your school’s water and energy bills. The project is also fully aligned with the curriculum.

Please log in to your school’s profile by clicking below. You will be able to view photographs from our visit, water consumption data and a full audit report.

Mae Prosiect Ysgolion Doeth Gyda Dŵr yn rhedeg tan diwedd tymor yr haf 2015. Bydd yn helpu eich ysgol i ddefnyddio llai o ddŵr ac yn helpu lleihau biliau dŵr ac ynni eich ysgol. Mae’r prosiect yn cydweddu gyda’r cwricwlwm.

Mewngofnodwch i broffil eich ysgol isod. Byddwch yn gallu gweld lluniau o’ch ymweliad, gwybodaeth ar eich defnydd dŵr ac adroddiad archwilio llawn.RSS RSS Feed | Archive View | Register for this site | Made by : Webpoint